Inleiding

De Boerebrulloft – De Jouwer is een van de grootste en bekendste folkloristische evenementen van Nederland en zeker van Fryslân.
Een evenement met grote culturele waarde.
Elk jaar staat er een verliefd stel volop in de schijnwerpers. Op het openluchtpodium in het park Herema State treedt het paar in het huwelijk. Een trouwerij geheel volgens tradities en kleding van 1850

Deze boerenbruiloft werd in 2019 voor de 65ste keer georganiseerd.
In 2020 ging vanwege het coronavirus dit evenement niet door.
De officiële oprichtingsdatum is 17 juni 1985. Toen is het gebeuren opgenomen in een Stichting.

Zoals genoemd in de inleiding is het een jaarlijks terugkerend evenement.

Missie

Meer dan 65 jaar geleden heeft een Jouwster ondernemer het initiatief genomen om een traditionele boerenbruiloft te organiseren.
Samen met andere ondernemers is dit een enorm succes geworden.
Een traditie die wij, het huidige bestuur graag in stand willen houden om dit stuk geschiedenis van bijna twee eeuwen geleden bij de huidige en komende generaties in ere te houden. 

 

Doelstelling / Tradities

Om de cultuur en traditionele gebruiken en gewoonten van rond 1850 in stand te houden organiseert de Stifting Boerebrulloft iedere vierde woensdag van de maand juli een Boerenbruiloft.

Deze boerenbruiloft is een Fries evenement waarbij in het park Heremastate te Joure een bruidspaar trouwt zoals dat gebruikelijk was in de beter gesitueerde boerenkringen. De stichting wil dit traditionele gebeuren in stand houden mede voor de volgende generaties die zo de cultuur van bijna twee eeuwen geleden kunnen beleven met de vele gebruikelijke tradities.
Enkele tradities willen we noemen:

* Het gebruik van de bruidegomspijp.
Een mooie versierde kalken pijp en deze ligt op een zwart kussen. De bruid overhandigt deze aan haar man, de verse bruidegom. Zij houdt het vuur uit de komfoor bij (gedienstigheid) en hij gaat roken. Als er rook uit de pijp komt, wordt het Friese volkslied gezongen. Vroeger was het zo, als een man kon roken, was hij een echte man. (Tegenwoordig is het bijna net andersom, als je niet rookt, ben je een echte kerel.)

* De bruidssuikers.
De bruid draagt de hele dag een mandje bij haar met bruidssuikers. Tijdens de dag strooit ze dezen rond en de kinderen rapen de snoepjes van de grond. Dit gebruik geeft aan dat de bruid afstand doet van haar jeugd. (Bij hele rijke boeren strooide de bruid centen.)

* Duiven.
Na het ja-woord worden er twee duiven losgelaten. Hiermee geeft het bruidspaar aan hun vrijheid / jeugd op te geven en verplichtingen aan te gaan.

* Prom en bôle.

Dit gerecht staat op tafel bij de bruidsmaaltijd. Het is een oud recept en “bijna” iedereen vind het heerlijk. Ingrediënten zijn o.a. brood, melk, geweekte pruimen, kaneel………. en gaat in de oven voor het opgediend wordt.

Dit zijn een aantal gebruiken bij een traditionele Friese boerenbruiloft waarbij alle “deelnemende” gasten gekleed gaan in het traditionele Friese kostuum van 1850. Gereden wordt in Friese krompanelen sjezen getrokken door Friese paarden.

Na het bruilofsmaal kiest men voor een harddraverij.
De bruidegom en zijn vrienden strijden om wie het hardst kan rijden op hun paarden.
Geheel in stijl van vroeger zal het allemaal gebeuren in Midstraat-West.
Twee aan twee rijden de deelnemers om het hardst op ongezadelde Friese paarden over een baan van zand.
En harddraven moeten ze, want een strenge jury, keurmeesters worden ze genoemd, ziet erop toe.

Grote Ringrijderij
‘s Middags staat de bruiloft ook in het teken van het paard.
Om drie uur vindt de grote ringrijderij plaats, er wordt gereden door de hele Midstraat.
Deze ringrijderij, georganiseerd door “Het Friese Tuigpaard” , trekt ieder jaar weer duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland.


Het is net of heeft hier de tijd even stil gestaan, want wanneer je je ogen sluit en je hoort paardenhoeven en wagenwielen op de stenen klinken, dan leef je 100 jaar terug.

Bestuur Stifting Boerebrulloft

 

 

Sita Hoekstra-de Boer 

Foarsitter

Ina Kuit-van der Weide

Skriuwer

Jehan Bouma

Ponghâlder / Alg. saken en PR

Marrit de Vries

Hippyske saken / Alg. saken en PR

Jan Braaksma

Alg. saken

Anneke Boersma

Alg. saken

Yvonne Visser

Alg. saken / Klaaiing advys

 

Vrijwilligers

Mensen uit Joure en omgeving die dit evenement een warm hart toedragen en graag hun steentje bijdragen.

Ze zijn onmisbaar bij zo'n dag als deze!

Stifting Boerebrulloft - Opgericht 17 juni 1985 - Rsin 007299412